Stránky nejen pro onanisty

Vše co jste kdy chtěli vědět o onanii a báli jste se zeptat..

Novinky a zajímavosti

Bludy o masturbaci na Internetu

Je všeobecně známo, že na internetu naleznete odpověď téměř na jakoukoliv otázku, ale nejspíše i vám se už někdy v hlavě objevila myšlenka. Je to co čtu skutečně pravda? Tímto článkem bych chtěl upozornit na jednu ze stinných stránek internetu a tím jsou deziformace, konkrétně jsem si vybral šíření „bludů“ o masturbaci.
Musím se přiznat, že obsah do článku se mi hledal jednodušeji, než jsem předpokládal. Důvod? Řada těchto „informačních perel“ se vyskytuje na internetových stránkách různých církví a náboženských spolků, ale samozřejmě ne na všech. Někteří provozovatelé takto zaměřených stránek už pochopili, že doba středověku a různých náboženských předsudků je za námi a tedy, proč své návštěvníky uvádět v omyl.

Zde vám tedy předkládám několik ukázek, co všechno i dnes, ve 21. století lze nalézt na internetu. Zájemcům, kteří by si chtěli přečíst celý text z něhož jsem konkretní „blud“ čerpal, poslouží odkaz na celý dokument, jenž je umístěn vždy na konci ukázky.

Masturbace a sexuální problémy v dospělosti

Podle následujícího textu, který jsem převzal ze stránek Karmelitánského nakladatelství, by masturbace měla vést k pozdějším závažným sexuálním problémům, které tím má autor na mysli však nepíše. Samozřejmě je masturbace zdraví i sexuálnímu životu neškodná. Daná stránka je plná dalších velmi rozporuplných či zavádějících tvrzení o lidské sexualitě, avšak masturbace se přímo netýkají, a tak je zde neuvádím, i když by si to určitě zasloužily.

Necítí-li se být dítě svými rodiči milováno a přijato, není-li to vyjádřeno i vnějšími gesty, a je-li přitom svědkem jejich projevů vzájemné antipatie, nepřátelství nebo dokonce nenávisti, dostává se velice často do konfliktu s vlastním tělem. Tento konflikt zprvu není konfliktem s vlastní sexuální sférou, ale je to „nepřijetí vlastního těla“: jeho vzhledu, tvaru, drobných vnějších „defektů“. Člověk, který sebe a své tělo neakceptuje, najde desítky příčin, pro které bude podle jeho mínění tento záporný vztah k tělu odůvodněný. Konflikt s vlastním tělem postupně přerůstá i v konflikt s erotickou sférou. Projevuje se nejčastěji autoerotickým chováním, které mnohdy začíná ještě před pubertou (dětská masturbace, sexuální hry s kamarády). Tělesnost, a tím i sexualita, je odtržena od prožitku lásky a oddanosti. Sexualita tak začíná fungovat „na vlastní pěst“, což je obvykle počátkem pozdějších závažných sexuálních problémů

Původní celý dokument

Domácí Vševěd L.P. 1926

Tuto ukázka neoznačím jako blud, i když je jimi přeplněna, ale sami určitě po přečtění pochopíte proč tak činím. Chci pouze názorně ukázat, jak málo se některé informace, které jsou k nalezení na internetu liší od textu, který byl převzat z publikace Domácí Vševěd – domácí slovník vědomostí ze všech oborů domácího hospodářství, rodinného a společenského života, jenž vyšel v roce 1926.

Ipsace (onanie, masturbace, sebeprznění, samohana) je vůbec veškeré nepřirozené dráždění pohlavních ústrojů bez přímé součinnosti jednotníka druhého pohlaví, zneužívání přirozených sil tělesných i duševních, zločin proti zákonům přírody a morálky, jehož následky – byť nebyly tak hrozné, jak se strašívá, nevedly např. k vysychání míchy, k neschopnosti pohlavní ap. – přece jen tam, kde se ipsace provádí nezřízeně, vedou k otřesení celé soustavy tělesné a podkopání zdraví, třeba se to nejevilo vždy ihned a dostavovaly se následky někdy teprve snížením inteligence (oslabení vůle, změna povahy vlivem výčitek, jež si postižený činí, v plachou, bojácnou) a zdraví v potomstvu. Může pak toto nepřirozené dráždění týkati se ústrojů tělesných anebo také jen obrazotvornosti (duševní ipsace), tato obyčejně jako následek smyslné četby a smyslné touhy. Že následky toho jsou zhoubné, je zcela přirozené, neboť pohlavní podráždění celou soustavu nervovou a krevní uvádí v pohyb, kterémuž vzrušení přirozeně následuje ochabnutí a při zneužívání takového vzrušení zvláště častém docela i skleslost a vysílení těla i ducha (paměť ochabuje). Ipsace se vyskytuje často již u malých dětí (obyčejně maskovaná, také jen pouhé pohrávání údem pohlavním, od něhož později ke skutečné ipsaci je malý krůček), nejhojněji však vyskytuje se u mládeže v době probuzení se pudu pohlavního a podporuje se jednak špatnou dietou tělesnou i duševní (hojnými a dráždivými pokrmy, lihovinami, dráždivou četbou ap. požitky dospělých), nedostatkem pohybu, jmenovitě tělocviku, nedostatkem ušlechtilého zaměstnání, jednak nedostatkem kontroly a správného, cíle vědomého a ušlechtilého vysvětlení úkonů životních, kterého se rodičové často z nepravého studu vzdávají. Známky, dle nichž mohou rodičové a pěstouni na ipsaci souditi, nedopadli-li vinníka při činu nebo neshledali potřísněné prádlo, jsou různé, spočívajíce hlavně ve stranění se a v plachosti, což pozorujeme jednak podle nechuti k účelnému zaměstnání, tělocviku a hře, jednak podle uzavřenosti a rozmrzelosti, vyhledávání osamělých a temných míst i dlouhého tam prodlévání, pak návratu spěšného, takže vinník dostavuje se s uzardělou tváří, upocen, sotva dechu popadaje, při čemž oči jeho vyznačují se zvláštním leskem. Tam, kde je ipsace provozována často, bývá obličej bledě šedý, víčka do modra podkalená a dostavuje se zvláště význačná vráska v obličeji, táhnoucí se od vnitřního koutku očního k nejvyššímu bodu dolní čelisti, kdež se ztrácí. Těžko bývá se přesvědčiti, že nás tyto známky neklamou, zhusta usvědčovaný vinník zapírá, i je zapotřebí jistého taktu, vlídné domluvy bez výčitek a zahanbování, aby k doznání byl přiveden. Selhávají-li všecky prostředky, pomůže se někdy dospělé mládeži aspoň poněkud uzavřením sňatku, nebo nutno na radu volati lékaře, nemá-li se užíti prostředků jiných, jež pozornosti laika se vymykají.

Původní celý dokument

Masturbace negativně ovlivňuje člověka

Na poslední blud (bohužel jen v tomto článku) jsem narazil v rubrice Překlady na stránce Římskokatolické farnosti u kostela svatého Jana Křtitele a svatého Jana Evangelisty, Brno – Bystrc (http://www.czechia.com/…novinky.html). Citovaný text je tam uveden jako ukázka z knihy Henri Joyeux – Sexuální výchova od 13 do 15 let, 60 otázek a odpovědí pro chlapce a děvčata od 13 do 15 let. Masturbaci se věnuje zde citovaná otázka č. 32, na stránkách však najdete opět i další otázky týkající se lidské sexuality a že se nesou v podobném duchu snad netřeba dodávat.

OTÁZKA 32

Bob.- Má masturbace nějaké nebezpečné následky?

Animátor.- Na úrovni fyzické neexistují bezprostřední následky. Výsledkem může být i jakési fyzické zklidnění. Zvláště když existovalo opravdové napětí na úrovni sexuálních orgánů. Nebezpečí je hlavně v rovině psychologické. Totiž mladý člověk, který se příliš často masturbuje, se uzavře sám do sebe. Toto osamělé potěšení je ve skutečnosti formou egoismu, je to egocentrismus…

Později může mít mladý člověk, který si zvykl na více nebo méně častou masturbaci, potíže v sexuálních vztazích se svou ženou. Masturbace v dětství a době dospívání bývá základní příčinou předčasné ejakulace. Předčasná ejakulace narušuje harmonii manželského vztahu. Muž dochází předčasně ke svému sexuálnímu potěšení, které se nazývá „orgasmus“, zatímco žena k němu nedospěje. Počátek manželského aktu vyvolal v ženě touhu po naprostém odevzdání se a muž tím, že postupoval příliš rychle, to znamená, že se neovládal, nedovolí své ženě dojít až k naprostému odevzdání svého těla, které jedině jí může poskytnout to největší potěšení: to je ženský orgasmus.

Původní celý dokument

Asi tušíte, že tohle byl jen malý střípek „bludů“ jak o tématu masturbace, tak i lidské sexualitě. Doufám, že jsem tímto článkem alespoň trochu přispěl k boji proti tomuto stále ještě velmi častému nešvaru.

Samozřejmě, pokud máte kupříkladu jiný názor na toto téma než já, či chcete přispět svojí zkušenosti k diskuzi, pak se neostýchejte přispět do diskuzního fóra pod článkem. Různé názory zajímají určitě nejen mě.

Žádné komentáře
 
Onanie je sex s tím koho opravdu milujete.