Stránky nejen pro onanisty

Vše co jste kdy chtěli vědět o onanii a báli jste se zeptat..

Novinky a zajímavosti

O masturbaci obecně

Přestože většina lidí považuje masturbaci za přirozený projev lidské sexuality, pro deset procent žen s sedm procent mužů je stále ještě synonymem škodlivého návyku. V každém případě je onanování soukromou záležitostí. Může se odehrávat na různych místech – v koupelně, v ložnici, na toaletě, v kanceláři, v autě, chodí se kvůli ní do pornokina. Hlavní zásada však zní: Masturbujte na takových místech, kde vás nikdo nemůže vyrušit.

Sebeukájení – jedna činnost, mnoho názvů

Sebeukájení a vyvolávání orgasmu drážděním vlastního těla má mnoho názvů. Některé jsou odborné, jiné už méně. Názvů je mnoho, ale jedno mají společné – vždy vyjadřují totéž, sebeukájení drážděním vlastního těla.

 Nejrozšířenějším cizím termínem je onanie. Toto pojmenování je odvozeno od muže jménem Ónan, kterému byl v bibli veřejně přiřčen pradávný způsob sebeukájení. Ten nechtěl oplodnit vdovu po svém bratrovi, a tak z opatrnosti vypouštěl semeno na zem. Všemohoucí to však viděl. Hrubě se mu to nelíbilo a Ónana usmrtil. Kdo ví, zda by byl Ónán patřičně hrdý na fakt, že po něm nese jméno právě tato sexuální praktika. Svým počínáním razil cestu především metodě přerušované soulože – coitus interruptus.

Ačkoliv termín onanie je odvozen od biblické osoby, je názvem světským, zatímco teologové před jeho vytvořením i poté označovali sebeukájení jako pollution (poskvrnění) nebo mallities (chlípnost). Oba tyto názvy jsou ale vědecky nemožné, protože vyjadřují jen moralistické opovržení.

Daleko staršího data než uvedené označení onanie je název masturbatio. Masturbatio (masturbace) je odvozeno od latinského slova manus (ruka) a stuprare (ukájení).

Dalším synonymem masturbace je označení cheiromania (předchůdce slova chirurgie), uměle vytvořené z řeckého cheir (ruka) a mania (vášeň). Jiná řecká slova pro masturbaci jsou apotylum, dephein a dephesthai. Aristofanés užívá pak termínu anaphlystos pro označení člověka oddaného masturbaci.

Pokud se týká posledního názvu pro masturbaci, narcismu, tak toto označení bylo odvozeno od mytické postavy Narkissa. Narkiss byl spanilý syn boha proudu Kéfísa, srdce měl ale z kamene a lásku neznal. Pohrdal všemi nymfami, které se do něj beznadějně zamilovávaly. Jedna zklamaná nymfa mu přála, aby i on miloval stejně tak beznadějně a uražená Afrodité (mimochodem pravděpodobně také jedna z odmítnutých) jí přání vyplnila, takže od té doby miloval Narkiss (Narcis) jen sám sebe.

Samozřejmě kromě odborných názvů pro sebeukájení, existuje nepřeberné množství názvů tzv. lidových ve většině případů s vulgárním nádechem ze kterých je nejpoužívanější slovo – honění.

Co je to masturbace?

Sebeukájení nebo-li masturbace je vrozená dovednost lidem i zvířatům. Například chovatelé v zoo pozorovali, že si lidoopi a opice hrají se svým penisem. Výjimku netvoří ani někteří další savci, kteří si dráždí genitálie jazykem.

Náboženský pohled na masturbaci

Onanie byla ve středověku považována hlavně z náboženského hlediska za cosi strašného. Pokud byl někdo tehdy přistižen, jak tajně onanuje, z opatrnosti raději předstíral, že souloží s neviditelnou osobou. Jinak mu hrozil trest smrti. Ještě v 19. století byla onanie považována za velmi škodlivou a bojovala proti ní i zdravotnická osvěta.

Dnešní pohled na masturbaci

Přestože většina lidí považuje masturbaci za přirozený projev lidské sexuality, pro deset procent žen s sedm procent mužů je stále ještě synonymem škodlivého návyku. V každém případě je onanování soukromou záležitostí. Může se odehrávat na různých místech – v koupelně, v ložnici, na toaletě, v kanceláři, v autě, chodí se kvůli ní do pornokina. Hlavní zásada však zní: Masturbujte na takových místech, kde vás nikdo nemůže vyrušit.

Význam masturbace

Masturbace hraje v sexuálním životě člověka významnou úlohu, ať již je praktikována jako automasturbace, nebo formou heterosexuální (mezi osobami různého pohlaví) či homosexuální (mezi osobami téhož pohlaví). Sexualita člověka je v podstatě založena na masturbaci a souložení, přičemž je lidská ruka všestranným nástrojem. Z doby, kterou člověk věnuje sexu, připadá asi jedna desetina na souložení a devět desetin na masturbaci. Naprostá většina mužů i žen (80 až 90%) bez ohledu na stáří, rasu, náboženství a ostatní podmínky praktikuje nebo praktikovalo autoerotismus neboli automasturbaci, která již dávno není považována za něco, co by bylo zdraví škodlivé.

Způsoby masturbace

Autoerotismus spočívá u muže v ruční masturbaci pyje a u ženy v ruční masturbaci klitorisu a v zavádění předmětů ve tvaru mužského údu do pochvy. Heterosexuální masturbace v úzkém slova smyslu (tj. při masturbaci rukou) spočívá v tom, že žena vzrušuje rukou pyj svého partnera a že muž laská vulvu a zejména klitoris své partnerky a také její pochvu. V širším slova smyslu zahrnuje masturbace cunnilinctus a felaci a také všechny ostatní způsoby sexuálních styků, které nevyžadují aktivní účast pyje.

A na to Woody Allen?

A nedá se toto krátké pojednání o masturbaci zakončit jinak než replikou klasika filmové tvorby Woodyho Allena z jeho filmu Hana a její sestry, kdy se manželé od lékaře dozvěděli, že Mickey je neplodný:

  • Hana: Nemohl ses nějak vypotřebovat?
  • Mickey: Jak bych se mohl vypotřebovat?
  • Hana: Já nevím. Přehnanou masturbací?
  • Mickey: Tak teď se začneš navážet do mých koníčků?
Žádné komentáře
 
Onanie je sex s tím koho opravdu milujete.