Stránky nejen pro onanisty

Vše co jste kdy chtěli vědět o onanii a báli jste se zeptat..

Škola sexu

Sexuální zneužívání v rodině

Jestliže starší nebo silnější sourozenec přiměje slabšího sourozence, aby se s ním podílel na sexuální aktivitě, jedná se o sexuální zneužívání. Sexuální zneužívání mezi sourozenci se může týkat i nevlastních sourozeneckých vztahů. Podobně jako u jiných forem zneužívání nemusí nutně zahrnovat jen přímý sexuální kontakt. Pachatel může například nutit ostatní děti, aby se spolu navzájem podílely na sexuálních aktivitách nebo tyto aktivity (či pornografické materiály) pozorovaly. O zneužívání se jedná také v případě, kdy pachatel oběť sleduje při převlékání, v koupelně nebo na toaletě.

Jaké jsou důsledky sexuálního zneužívání mezi sourozenci?
Jelikož sourozenci žijí pohromadě, oběť se po velmi dlouhou dobu může cítit pod velkým nátlakem a v pasti pachatele. Tento nátlak může podlomit její sebedůvěru.

Oběť obvykle pachateli zprvu důvěřuje. Jakmile je tato důvěra zneužita, oběť se cítí být svým bratrem nebo svou sestrou zrazena, neboť je zraňována někým, od koho očekávala lásku a péči.

Oběť se často cítí bezmocná zneužívání zastavit, neboť je jí vyhrožováno. Připadá si bezmocná, pokud jí rodiče nevěří, že je zneužívána. Tyto pocity mohou přetrvávat do dospělosti a ovlivnit budoucí vztahy.

Oběť může být přinucena, aby se cítila vinna, špatná, „špinavá“. Pokud navíc rodič mladší dítě obviní, že zneužívání nějakým způsobem podněcuje, nebo mu přímo říká, že je „špína“, „coura“ apod., dítě rodiči věří a cítí se zahanbeno. Tyto pocity si může opět přenášet do dospělosti.

Je sexuální zvědavost mezi sourozenci normální?

Ano je. Čtyřletá dívka, která se dotýká penisu svého novorozeného bratra, zatímco mu máma převléká plenky, projevuje normální dětskou zvědavost. Patrně před tím nikdy neviděla penis a chce vědět, jak vypadá. Také pětiletý chlapec, který pozoruje genitálie své sestry a diví se, kde má penis, zda ho neztratila nebo jí nenaroste, projevuje běžnou zvědavost. Může se dívat opakovaně a klást otázky, dokud neporozumí, že chlapci a děvčata mají odlišné genitálie.

Nicméně čtrnáctiletý hoch, který chce pozorovat genitálie své pětileté sestry, neprojevuje normální dětskou zvědavost. Kluci v jeho věku již vědí, jak vypadají ženské genitálie. Může se stát, že je zvědavý, jaké to je, dotýkat se ženských genitálií či o ně třít svůj penis. Avšak aby uspokojil tuto zvědavost, zneužívá svoji mladší sestru.

V České republice přiznalo 8,7% žen a 4,6% mužů, že bylo v dětství sexuálně zneužito. 34,8% žen a 8,8% mužů z tohoto počtu spadá do kategorie incestu. Incest je především příznakem závažné rodinné patologie. Oběti incestu většinou pocházejí z rodin s autoritativním otcem, ve výchově absentující matkou (např. matkou dlouhodobě nemocnou), z rodin s konzervativními a odmítavými postoji k sexu. Není bez zajímavosti, že v incestních rodinách byly často v dětství sexuálně zneužívány i samy matky. Matky samy jsou o tom, co se v rodině děje, často přímo či nepřímo informovány, nicméně volí raději mlčení v zájmu udržení rodiny, dceru více či méně vědomě nabízejí manželovi jako náhradu za sebe.

Zneužívání otcem

Nejčastějším incestem, čili fyzickým kontaktem provázeným trvalým sexuálním vzrušením mezi členy jedné rodiny, je takové jednání otce vůči dceři. Pro agresora nebývá rozhodující nízký věk dcery, ale její dosažitelnost a nemožnost se bránit. Jde o výsledek patologického vývoje rodinných vztahů a pachatelem je osoba s poruchami chování.

Fáze, kterými prochází oběť incestního chování, počínají obdobím hrůzy a utajování. Následuje pocit bezmoci a pocitů, že dotyčné nikdo nepomůže. Třetí fáze bývá určitá forma přizpůsobení se realitě. Dívka prožívá mnoho frustrujících pocitů. Navíc jej poznamená sexuální akt, který vnímá jako odporný a hnusný. Psychiku pochopitelmě poznamenává i pocit zrady a teroru ze strany nejbližšího člověka, který by přeci měl dítě chránit a starat se o něj. Ztráta této základní důvěry je natolik zásadní, že často přetrvává celý život.

Incest se objevuje nejčastěji v rodinách s autoritativním otcem a psychicky slabou matkou. Ta bývá partnerovi tak podřízena, že i když tuší, raději nevidí a neslyší. Bojí se také snížení materiálního standardu rodiny v souvislosti s postihem agresora. Není bez zajímavosti, že v incestních rodinách byly často v dětství sexuálně zneužívány i samy matky. O sexu se většinou v takových rodinách vůbec nemluví, považuje se to za něco neslušného.

Zneužívání matkou

Také matky poměrně často zneužívají své syny (i dcery), i když samozřejmě ne tak obvykle, jako je tomu u zneužívání dívek otci. Sexuální zneužití vede u chlapců často i ke ztrátě důvěry v rodiče (především pokud se jedná o incestní zneužití) a poté i v ostatní lidi. Jelikož jsou chlapci od dětství obvykle vedeni více než ženy ke kontrole situace, sexuální zneužití (které vlastně představuje extrémní selhání této kontroly) u nich často vede i k pocitu ztráty mužnosti. V dospělosti pak mohou mít tendenci až nutkavě kontrolovat své okolí a blízké lidi. U některých se to může projevit až v agresivních a případně i kriminálních formách chování. Není proto překvapující ani zjištění, že mnozí sexuální delikventi byli v dětství sami obětí sexuálního zneužití – podle různých výzkumů je to 35 až 90 procent z nich.

Jiný kraj, jiný mrav

Existují podstatné rozdíly i v definici pohlavního zneužití či incestu z globálního pohledu. Například u indického horského kmene Laptšů je naprosto obvyklým způsobem sexuální iniciace pohlavní styk s dívkami od šesti let věku (je přitom zajímavé, že bez jakýchkoli negativních následků pro jejich další vývoj), u některých tichomořských národů je provádění felace spojené s polykáním semene bojovníků nedospělými chlapci považováno za způsob zvyšování jejich maskulinity. U jiných kmenů je zas považován za incest pohlavní styk dívky s bratrem matky, ne však s vlastním otcem, jinde je zas incestní styk – ačkoliv normálně nepřípustný – součástí některých náboženských rituálů.

Kam se obrátit v případě zneužívání?

Pro ty, kteří se dostanou do situace, ve které si už nevědí rady, existuje řada institucí, které zdarma a často i anonymně pomůžou.

LINKA BEZPEČÍ
Bezplatná linka 800 155 555 pro děti a mládež v obtížných životních situacích. Nonstop provoz v celé České republice.

MODRÁ LINKA
Linka důvěry pro děti a mládež.
549 241 010
608 902 410
Skype: modralinka

SOS CENTRUM
Denní krizová služba SOS centra nabízí první pomoc v životních situacích. Služby jsou bezplatné.
222 514 040
222 521 912
728 047 416 (O2)
777 734 173 (Vodafone)

INTERNET HELPLINE
Poradna pro bezpečný internet! Máš pocit, že tě na webu obtěžuje úchyl? Nebo chceš radu, jak si uchránit na netu soukromí?
Help linka: 116 111

LINKA PSYCHOPOMOCI
Telefonická služba, ucelené informace o duševních poruchách a způsobech jejich léčby, kontakty na poskytovatele péče v celé ČR.
224 214 214

ARKÁDA
Kontaktní centrum, krizové centrum, sociálně psychologické služby, linka důvěry, psychoterapie.
Krizové centrum: 382 211 300
Linka důvěry: 382 222 300
Kontaktní centrum: 382 228 171

Žádné komentáře
 
Onanie je sex s tím koho opravdu milujete.